De website www.schipperskwartier.com wenst zich qua inhoud, privacy en gebruiksvoorwaarden uitdrukkelijk aan een aantal regels te houden. Die regels worden hierna opgesomd. Behalve deze opsomming spreekt het vanzelf dat we ons aan alle normaal geldende voorschriften, gedragscodes en wettelijke bepalingen inzake inhoud en werking van websites willen houden.

Hebt u opmerkingen of klachten over inhoud, privacy en gebruiksaspecten, breng ons dan op de hoogte via het contactformulier, of wendt u tot het Buurtinfopunt Dagbladhandel Pateet, Klapdorp 15, 2000 Antwerpen (dit is ook het contactpunt voor het Buurtcomité Schipperskwartier Antwerpen).